Inschrijven dressuur

Beste dressuur ruiters,

Wij stellen vast dat bij het inschrijven vaak het verkeerde proefnummer gebruikt wordt.
Is het mogelijk om per wedstrijd het voorprogramma in de kalender na te lezen? Dit document bevat immers alle proefnummers per niveau.
Momenteel vinden wij heel veel fouten terug in de inschrijvingen en dit maakt het ons niet gemakkelijk bij het opmaken van de startlijsten.
Dank voor jullie medewerking.

De dressuur commissie

Inschrijven via mail (enkel voor jumping)

Er kan ingeschreven worden voor een wedstrijd per mail tot en met de donderdag avond.

Deze inschrijvingen moeten volgende gegevens bevatten:
– Welke wedstrijd locatie u wil deelnemen
– Licentie nummer en naam ruiter
– Immatriculatie nummer en de volledige naam pony of paard
– De nummer en beschrijving proef waaraan u wil deelnemen

Uw inschrijving is enkel definitief, wanneer u ook deze betaald hebt aan het wedstrijd secretariaat vooraleer de proef start.
Indien één van bovenstaande gegevens ontbreken, wordt uw inschrijving niet verwerkt!!!!!!

WVRF Zilveren Spoor

Beste ruiters, familie en sympathisanten,

Vanuit de raad van bestuur betreuren wij ten zeerste de gebeurtenissen van afgelopen zondag.
Wij zullen alles binnen onze mogelijkheden in zijn werk stellen om dergelijke taferelen te vermijden naar de toekomst.
Het was niet alleen ongezien, maar zeker ongehoord.
Personen die op dergelijke wijze een smet leggen op een familie event, horen niet thuis op onze wedstrijden.

De ruiter en zijn aanhang zijn dan ook levenslang niet meer welkom op wedstrijden in de provincie West-Vlaanderen of organisaties die vallen onder de vlag van de WVUR.
Verdere stappen zijn ondernomen om deze schorsing door te trekken naar onze collega’s, regionale inrichters.
Wij hopen dan ook hiermee het nodige te hebben ondernomen en verder aan vrede volle wedstrijden te kunnen verder werken.

De raad van bestuur.

Informatie ivm inschrijven wedstrijden WVUR

Hoe schrijf ik best in om een wedstrijd WVUR te rijden? 

Laten we beginnen met de L01 recrea vergunning. Ruiters met deze recrea vergunning kunnen maximum 5 keer deelnemen aan wedstrijden van de Fun Tour tot op een hoogte van 90 cm. Aangezien zij niet kunnen inschrijven via equibel.be, worden zij geacht hun inschrijving te doen via info@wvur.be met vermelding van licentie nummer, naam ruiter, immatriculatie nummer paard of pony, naam van de pony of paard, de datum, de plaats en zeer belangrijk ook de proef waar zij willen aan deelnemen. Inschrijven kan aan het online tarief en dit tot en met de woensdag avond.

Ruiters met een competitieve sub of provinciale licentie schrijven enkel via www.equibel.be in.

Voor het rijden buiten wedstrijd vanwege een te hoge licentie voor een bepaalde proef of voor het rijden van een tweede parcours, wordt gevraagd om zoveel mogelijk vooraf in te schrijven via info@wvur.be zodat de startlijsten zo compleet mogelijk worden gepubliceerd. Wanneer u echter beslist op wedstrijd om uw tweede parcours niet te starten, hoeft u ook uw BW kaart niet af te geven aan de paddock overste.

Naam veranderingen

Vrf wedstrijden worden voortaan “WVRF”
A wedstrijden worden de ” PRO TOUR”
Wedstrijden Jonge Paarden de “TALENT TOUR”
B-Jeugd wedstrijden worden ” FUN TOUR”
Nieuw vanaf 2016 is de “GASTRO TOUR”

WVRF: De voormalige wedstrijden ingericht onder de vlag van de VRF zullen voortaan onder de naam “WVRF” worden ingericht. Een gelijke werking als 2015 blijft gehanteerd!!!
Wel is het noodzakelijk een verplicht immatriculatie nummer voor paarden / pony te bezitten (gratis aan te vragen op www.equibel.be) .
Voor deze wedstrijden kan men zowel via equibel als ter plaatse inschrijven. Startlijsten worden ter plaatse opgemaakt en win gelden worden ter plaatse uitgekeerd. Er wordt een Queens Cup, Kings Cup, een criterium en een Beker van West-Vlaanderen georganiseerd.

PRO TOUR: Voor deze wedstrijden dient men in te schrijven via equibel, herstarts of BW’s worden ter plaatse aangevraagd door middel van een kaart systeem (zie onderaan). Uitbetalingen van win gelden worden via overschrijving overgemaakt. Er worden kampioenschappen georganiseerd voor: Amazones, Gentlemen, WVUR 120 Kampioen, Jeugd, Interclub. Finales en Criteriums Talent Tour & GP 125, daarnaast ook criteriums voor jeugd, Cavalor Cup, Hippo Cup, Horse Center Cup en de Bekers van West-Vlaanderen.

FUN TOUR: In deze tour worden wedstrijden georganiseerd met veel aandacht voor ludieke proeven met een hoog FUN gehalte. Denk hierbij aan: de Gastronomie Tour voorbehouden aan ruiters en amazones + 40 jaar, de foute jumping, zomerkarnaval, interclub, thema wedstrijden … . Inschrijven voor deze wedstrijden via equibel of ter plaatse, indien van toepassing worden natura prijzen ter plaatse overhandigd, win gelden worden via overschrijving overgemaakt.

Jeugd & Pony’s: Onderdeel van de FUN TOUR, wedstrijden voorbehouden aan jonge ruiters tot en met de leeftijd van 18 jaar. voor de pony’s is de leeftijd grens tot en met 16 jaar. Een min. licentie van L01 is verreist ( t.e.m. 90 cm) voor deelname, vanaf een J02 licentie kan deelgenomen worden aan kampioenschappen en jeugd criteria. Inschrijven via equibel of ter plaatse.

Nieuw!!!! Starten buiten wedstrijd of herstart
Vanaf 2016 kan een herstart of buiten wedstrijd meteen aan de paddock overste aangevraagd worden door middel van een kaart.
Deze kaarten gelden enkel voor combinaties die reeds ingeschreven zijn op wedstrijd. Dus niet voor het buiten wedstrijd rijden wegens een te hoge licentie bijvoorbeeld.
Deze kaarten kunnen gebruikt worden in de Pro Tour, Fun Tour & GP 125 en blijven ook geldig voor de komende jaren.
Vast bedrag: 10€ / Kaart herstart of BW ////// 100€ / 11 kaarten
Deze kaarten kunnen aangevraagd worden op het wedstrijd secretariaat of gereserveerd worden via info@wvur.be
WVRF: Idem bijdrage als inschrijving voor de desbetreffende proef

Nieuwe Raad van Bestuur WVUR

Op 14 december laatstleden verkozen 34 effectieve clubs een nieuwe Raad van Bestuur.

  • Voorzitter WVUR: Hans Vanbiervliet
  • Secretaris-Generaal: Bart Notenbaert
  • Voorzitter Dressuur: Jo Vermeulen
  • Voorzitter Jumping Pro-, Talent- & Fun Tour: Kris Steenkiste
  • Voorzitster WVRF: Els Warmoes
  • Algemene leiding Pro Tour & Talent Tour: Bernadette Ryckaert
  • Algemene leiding Fun Tour: Pieter Van Den Hende

De nieuwe leden Raad van Bestuur blijven aan voor een legislatuur van 5 jaar.

Wat moet ik doen om de eerste keer op wedstrijd te gaan?

WVUR geeft de kans aan beginnende ruiters om op een economische en makkeijke manier te kunnen deelnemen aan officiele wedstrijden! Al vanaf 17€ per jaar (incl verzekering + eventuele clubbijdrage) kan u van start gaan op onze B-wedstrijden.

In 3 stappen bent u ingeschreven:

1. U vraagt vooraf bij uw VLP club een VLP Licentie aan voor de ruiter, met de laagste licentie L01 (17€ + eventueel clubbijdrage) kan u reeds van start gaan in de proeven van 60cm t/m 90cm op de B-wedstrijden. (uitgezonderd de leden van de inrichtende club die via de clubverantwoordelijke inschrijven). Wilt u hoger starten of in aanmerking komen voor kampioenschappen, criteria of A-wedstrijden dient u wel een hogere licentie aan te vragen.

2. U vraagt online een immatriculatie nummer aan voor uw paard via www.equibel.be, u krijgt dit nummer onmiddellijk toegezonden.

Met een gratis immatriculatie nummer kan u reeds deelmenen op de B-wedstrijden. Let wel op, om in aanmerking te komen voor critaria, kampioenschappen of A-wedstrijden dient u een betalend immatriculatie nummer aan te vragen (75€ paard, levenslang)

3. Inschrijven: wanneer u over deze 2 nummers beschikt kan u zich makkelijk online inschrijven voor de wedstrijd via www.equibel.be. Dit kan telkens tot woensdag middernacht voor de wedstrijd (tenzij anders vermeld op het voorprogramma).

Inschrijvingen gebeuren dus enkel via equibel, uitgezonderd een 2de start (dit is een combinatie die voor de 2de maal buiten wedstrijd start in dezelfde proef) deze kan men voor woensdag avond per mail aanvragen, deze dient u te betalen voor aanvang van de proef op het secretariaat.

De startlijsten en starturen staan telkens vanaf vrijdag ochtend online op onze website.

Zijn er minder dan 280 voorinschrijvingen, kan u zich ook nog ter plaatse inschrijven.

play